Trả góp 0% Đầu ghi hình 32 kênh DAHUA  DHI-HCVR5432L-S2

Đầu ghi hình 32 kênh DAHUA DHI-HCVR5432L-S2

Thương hiệu VDTECH

38.500.000₫

Trả góp 0% Đầu ghi hình 24 kênh DAHUA  DHI-HCVR5424L-S2

Đầu ghi hình 24 kênh DAHUA DHI-HCVR5424L-S2

Thương hiệu VDTECH

32.000.000₫

Trả góp 0% Đầu ghi hình 16 kênh DAHUA  HCVR5216AN-S2

Đầu ghi hình 16 kênh DAHUA HCVR5216AN-S2

Thương hiệu VDTECH

13.200.000₫

Trả góp 0% Đầu ghi hình 4 kênh DAHUA  iHCVR5104H-F

Đầu ghi hình 4 kênh DAHUA iHCVR5104H-F

Thương hiệu Dahua

550.000₫ -90%

5.700.000₫