Chính sách bảo mật

 

TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA NGƯỜI DÙNG

Blueky thu thập thông tin về bạn khi bạn sử dụng các ứng dụng trên điện thoại di động, trang web và các sản phẩm và dịch vụ trực tuyến khác của chúng tôi (gọi chung là "Dịch Vụ") và thông qua các mối tương tác và thông tin liên lạc khác mà bạn có với chúng tôi.  Dịch Vụ sẽ được Blueky cung cấp và Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư này áp dụng cho thông tin được Blueky Việt Nam thu thập và sử dụng.